Totalną niespodziankę sprawiły mi amazonki niebieskoczelne, które w tym roku przystąpiły do lęgów. Samiczka zniosła trzy jajka, które dzielnie wysiaduje i jeśli wszystko pójdzie dobrze już za kilka dni powinny się pojawić maluchy. Niespodzianka tym większa, że parka jest z 2009 roku, ręcznie karmiona i w ostatnich latach w ogóle nie wykazywały zainteresowania ani budką lęgową ani samymi lęgami.